Новини от сайта

Закриваща конференция по проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”

 
 
Picture of Ruvex Admin
Закриваща конференция по проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”
by Ruvex Admin - Friday, 15 April 2016, 12:06 PM
 

„Рувекс” АД ще проведе закриваща конференция за отчитане на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”. Проектът се финансира в рамките на Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., договор BG04-04-05-17-04/13.11.2015 г. по Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Грантова схема BG04-04-05: “Обучения и образователни дейности за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия”.

Закриващата конференция ще представи постигнатите резултати от проведените дейности по проекта.

Конференцията ще се проведе в сградата на „Рувекс” АД на адрес гр. София, бул. „Александър Малинов” 41 на 25 април 2016 г. от 15:00 ч.